Badanie

Badanie

SMILE jest międzynarodowym badaniem randomizowanym z włączeniem grupy kontrolnej, mającym ocenić czy u osób palących przestawiających się na bezdymne systemy dostarczania nikotyny ( ang. skrót C-FNDS) odnotowana zostanie mierzalna poprawa parametrów zdrowia jamy ustnej i poprawa wyglądu zębów, jako skutek unikania ekspozycji na dym tytoniowy. Badania kliniczne wykazały że palenie znacząco i wieloczynnikowo zwiększa ryzyko choroby przyzębia u palących w porównaniu z niepalącymi. Wieloośrodkowe, 18-miesięczne badanie ma zbadać, jak unikanie ekspozycji na dym tytoniowy może przełożyć się na mierzalną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i wygląd zębów. Pacjentami biorącymi udział w badaniu będą: osoby palące, wlączając w to palaczy którzy przestawią się na C-F NDS, i osoby nigdy nie palące.

Misja badania

Dym tytonowy jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka choroby przyzębia, gdyż zaburza odpowiedź gospodarza na płytkę nazębną. Misja badania to porównanie krótko- i długoterminowego wpływu na zdrowie jamy ustnej u palaczy przestawiających się na bezdymne systemy dostarczania tytoniu oraz u tych kontynuujących tradycyjne palenie. Poprawa stanu zdrowia i wyglądu zębów może stać się czynnikiem motywacyjnym dla rzucenia palenia przez osoby palące zaniepokojone swoim zdrowiem i estetyką uzębienia. Analiza obrazowa kamienia naddziąslowego i pomiary przebarwień i osadów na zębach przednich stanowią innowacyjne podejście do oceny zdrowia przyzębia i wyglądu zębów.

Bezpieczne Badanie

Doskonałe połączenie przygotowania naukowego badających lekarzy, użycie innowacyjnych technik i narzędzi, stosowanie najefektywniejszch zabezpieczeń przeciwko COVID i praca mająca na celu uzyskanie zdowego i naturalnego uśmiechu u Pacjenta.