Dołączenie jest łatwe i wygodne

Możesz skontaktować się z naszą kliniką i spytać o więcej informacji.

Badanie Smile to bardzo prosty projekt

Badanie Smile ma na celu zrozumienie jaki jest wpływ palenia na zdrowie Pańskich/Pani zębów oraz jamy ustnej. By ten cel osiągnąć szukamy zarówno osób palących, jak i niepalących

Badanie wymaga serii prostych, nieiwazyjnych i bezbolesnych testów, potrzebnych do oceny danych i użytecznych w określeniu stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów.

Aby to osiągnąć, potrzebna jest Pańska/Pani cenna współpraca. Badania są bezpłatne i nie wiążą się z ryzykiem: wszystkie koszty zostaną pokryte przez klinikę.

Pański/Pani udział jest bardzo ważny i pozwoli nam uzyskać wyniki potrzebne do zwiększenia zrozumienia wpływu palenia na zdrowie jamy ustnej.

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a?

Prosimy udać się na podstronę partnerstwa i znaleźć najbliższy ośrodek. Zawarte są tam wszystkie potrzebne informacje kontaktowe.